Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC (Công ty VINA-OFC) có nhu cầu sử dụng các dịch vụ như vận tải, cung cấp vật tư trong Quý IV – Năm 2016 để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

     Các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp dịch vụ, xin gửi bản giới thiệu về đơn vị mình và bảng chào giá về địa chỉ: anhnt@vina-ofc.com.vn

Thời gian tiếp nhận thông tin: Từ 15/8/2016 đến hết ngày 25/9/2016

Trân trọng!