GIÁ PHỐI DÂY QUANG ODF:

 Đặc điểm thuận tiện trong sử dụng

 Dung lượng sợi  2 - 96

 
GIÁ PHỐI DÂY QUANG ODF
 
Sử dụng
Dùng cho các trạm đầu cuối tuyến cáp, kết nối , hàn nối cáp, chứa đựng và bảo quản mối hàn và đầu nối


Đặc điểm
Thuận tiện trong sử dụng
Số lượng sợi 2-96