MĂNG XÔNG CÁP QUANG
.

Có đặc điểm nhiều đầu vào, dễ dàng mở ra đóng lại nhiều lần, chịu được môi trường hóa học và ăn mòn, kín nước tuyệt đối, kích thước nhỏ, chắc chắn, chống cháy.

Dung lượng 8 - 96

 

MĂNG XÔNG CÁP QUANG

 

Đặc điểm

Nhiều đầu vào

Dễ dàng mở ra đóng lại nhiều lần

Chịu được môi trường hóa học và ăn mòn

Kín nước tuyệt đối

Kích thước nhỏ, chắc chắn, chống cháy

Dung lượng sợi : 8-96 sợi

Ứng dụng

Bảo vệ mối hàn, sợi và cáp khỏi bị ngấm ẩm và một số tác động môi trường khác

Lắp cống bể

Chôn

Treo

Để trong hầm cáp, trong các tòa nhà

Các sản phẩm khác