DÂY NHẨY QUANG:

 Đặc điểm Cường độ sức căng lớn Bán kính cong nhỏ

 Chiều dài thông dụng (5-30m)

DÂY NHẨY QUANG

 

      Sử dụng
     Dùng trong đấu nối các thiết bị truyền dẫn quang
 
      Đặc điểm

      Cường độ sức căng lớn

      Bán kính cong nhỏ

      Chiều dài thông dụng (5-30m)

Các sản phẩm khác